Menu
Background

Zagreb, 5.-11. veljače 2018.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb

* * * * * *

Kontakt

Koncertna direkcija Zagreb,
Kneza Mislava 18,
10000 Zagreb, Hrvatska
Martina Vukšić, producent,
info@epta-croatia.hr
tel. fax. +385014501206
EPTA Croatia,
Trg maršala Tita 12,
10000 Zagreb, Hrvatska
Ida Gamulin, predsjednica
ida.gamulin7@gmail.com